26 | 10 | 2021
Главное меню
Статистика
Пользователи : 1
Статьи : 4114
Просмотры материалов : 13008651

Посетители
Рейтинг@Mail.ru
Советую
Online
  • [Yandex]
Сейчас на сайте:
  • 37 гостей
  • 1 робот
Новые пользователи:
  • Administrator
Всего пользователей: 1
RSS
Подписка на новости
ЧМ- И АМ-РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
20.10.2011 07:22

ЧМ- И АМ-РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ

Наведені схеми і параметри ряду елементів можна розглядати тільки як приклади, що ілюструють деякі варіанти побудови подібних пристроїв. Наприклад, для настройки УКХ-прийом-ників, як складові частини вимірювальної та зв'язковий апаратури в широкому спектрі частот. Відомі приклади і нетрадиційного застосування подібних схем. Деякі будуть розглянуті далі у відповідних розділах.

Використовуючи описані раніше схеми автогенераторів на біполярних транзисторах і на польових транзисторах з ізольованими затворами (МОП-транзисторах) можна побудувати прості, мініатюрні, і надійні ЧС-радіопередавачі (ЧС-передавачі), що володіють порівняно високими параметрами.

В якості основи для побудови схем ЧС-передавачів можна застосувати, наприклад, схеми на ріс.1.1.г і рис. 1.2.а. Дані перетворені схеми задаючих генераторів представлені на рис.5.1. А і рис.5.1. в. Перша схема створена на основі біполярного ВЧ-транзісто-ра і друга - схема на основі польового транзистора з ізольованим затвором. Для високих частот - десятки мегагерц провід для котушки коливального контуру генератора, що задає бажано використовувати посріблений. Це підвищить добротність котушки коливального контуру генератора. Це дозволить спростити запуск генератора, підвищити стабільність частоти, зменшити розміри котушки і всього пристрою. При відповідним виборі високочастотного транзистора, ретельного і продуманого монтажу генератора, схема на рис.5.1. А забезпечує генерацію на порівняно високих частотах - до сотень мегагерц.

Схема генератора, побудованого на основі польового транзистора з ізольованим затвором (МОП-транзистора), представлена ​​на рис.5.1. В, в ході експериментів показала сталу роботу на частоті 150 МГц (задача генерації більш високих частот не ставилася). Тут і далі в наведених схемах задаючих генераторів на МОП-транзисторах можна використовувати транзистори, у яких при нульовій напрузі на затворі струм стоку становить кілька міліампер, наприклад, транзистори КП305Ж, КП305Е і т.д. При незначному ускладненні схем можна застосовувати МОП-транзистори і з іншими характеристиками (струм стоку від напруги на затворі).

Слід звернути увагу на те, що транзистори з ізольованими затворами (МОП-транзистори) можуть бути виведені з ладу статичними зарядами. Тому при виконанні конструкцій, що мають у своєму складі подібні радіоелементи, необхідно вживати всіх доступних заходів захисту цих елементів від статичної електрики: використовувати паяльник з заземленим жалом, застосовувати браслети, з'єднані з заземлюючий шиною, перед установкою МОП-транзисторів в конструкцію слід тимчасово з'єднати разом всі його висновки і т.д. У домашніх умовах заземлювати жало паяльника і браслет на кисті руки можна тільки при використанні трансформатора, що забезпечує надійну гальванічну розв'язку з електричною мережею 220 В, інакше можливе ураження електричним струмом.

Нижче дані значення радіоелементів для задаючих генераторів для частот 65-108 МГц.

Елементи для схеми на ріс.5.1.а:

Ю = 6.2к, К2 = 20к, R3 = 510;

С1 = 20-30, С2 = 10-50, С3 = 1н-3Н, С4 = 1н-10н, С5 = 10;

Т1 - КТ368, КТЗ 15 або будь-який інший ВЧ-транзистор;

котушка L1 - безкаркасні, внутрішній діаметр - 6 мм, діаметр дроту - 0.8 мм.

L1 - 3 +1 витка;

51.jpg

Рис.5.1. Приклади схем задаючих генераторів для радіопередавачів: а, в - без ланцюгів модуляції, б, г - з ланцюгами ЧС-модуляції.

Налаштування:

за відсутності генерації підлаштувати (підібрати) С2 і R2. Частота встановлюється конденсатором С1 і підстроюванням індуктивності котушки коливального контуру. Як правило, ця операція виконується за допомогою підлаштований сердечника. Для порівняно високих частот, наприклад 65-108 МГц, котушки зазвичай містять кілька витків. Тому зміна їх параметрів можливо стиском і / або розтягуванням витків котушки, наприклад, в даному випадку - котушки L1. Елементи для рис. 5.1. в:

R1 = 360;

С1 = 20-30, С2 = 1н-3Н, С3 = 10, С4 = 1н-10н;

Т1 - КП305Ж, Е; котушка L'1 - безкаркасні, внутрішній діаметр - 6 мм, діаметр дроту - 0.8 мм. L1 - 3 +1 витка. Налаштування:

за відсутності генерації підлаштувати (підібрати) R1. Чим менше резистор, тим легше здійснюється генерація, але струм стоку не повинен перевищувати максимально допустимого значення для цих транзисторів. При струмі стоку менше 5 мА генерація іноді не здійснюється (не для всіх варіантів контуру L1C1 задає генератора). Частота встановлюється конденсатором С1 і стисненням та / або розтягуванням котушки L1. Оптимальний струм стоку - 10-14 мА. Необхідно пам'ятати, що для даних транзисторів струм стоку не повинен перевищувати гранично допустимого значення для струму стоку - більше 15 мА.

Для забезпечення можливості ЧС-модуляції схеми автогенераторів повинні бути доповнені відповідними електронними ланцюгами, які зазвичай створюють на основі варикапів - діодів володіють ємністю, змінною відповідно до поданої напругою. І так, під дією модулюючого сигналу, що подається на ланцюг ЧС-модуляції з предьщущем каскадів підсилювача низької частоти, ва-рікап змінює свою ємність. Оскільки він входить до складу контуру генератора, що задає, відповідно до зміни модулюючого сигналу відбувається зміна частоти генератора, тобто виробляється ЧС-модуляція основної частоти.

На ріс.5.1.6 і ріс.5.1.г. представлені приклади схем задають автогенераторів з ланцюгами ЧС-модуляції на варикапах. На рис. 5.1.6 - варіант схеми на біполярному транзисторі, на рис. 5.1. г - варіант схем на польовому транзисторі з ізольованим затвором - МОП-транзисторі. Елементи для ріс.5.1.6:

R1 = 6.2K, R2 = 20K, R3 = 510;

С1 = 20-30, С2 = 10-50, С3 = 1н-3Н. С4 = 1н-10н, С5 = 10, С6 = 10;

Т1 - КТ368, КТЗ 15 або будь-який інший ВЧ-транзистор;

D1 - варикап Д901А, В, KB 102 і аналогічні;

L2 - ВЧ-дросель, наприклад, ДО.1 40-100 мкн, як ВЧ-дрос-селю можна використовувати котушку з числом витків кілька десятків, наприклад, намотати її на резисторі з опором більше 100 к;

L 1 - безкаркасні, внутрішній діаметр - 6 мм, діаметр дроту - 0.8 мм. LI - 3 +1 витка. Налаштування:

за відсутності генерації підлаштувати (підібрати) С2 і R2. Частота встановлюється конденсатором С 1 і стиском і / або розтягуванням котушки L1. Не рекомендується з метою збільшення глибини модуляції значно збільшувати ємність конденсаторів зв'язку (С6) варикапів з контурами. Це пов'язано з тим, що добротність варикапів низька, і збільшення ємності зв'язку призведе до зменшення добротності контурів та зменшення вихідного ВЧ-сигналу. Елементи для ріс.5.1.г:

R1 = 360;

С1 = 20-30. С2 = 1н-3Н, С3 = 10, С4 = 1н-10н, C6 = 10;

Т1 - КП305Ж.Е;

D1 - варикап Д901А.В, KB 102 і аналогічні;

L2 - ВЧ-дросель, наприклад, ДО.1 40-100 мкн, як ВЧ-дрос-селю можна використовувати котушку з числом витків кілька десятків, наприклад, намотати її на резисторі з опором більше 10 к;

L1 - безкаркасні, внутрішній діаметр - 6 мм, діаметр дроту -0.8 мм. L1 - 3 +1 витка;

Налаштування:

за відсутності генерації підлаштувати (підібрати) R1, не перевищуючи допустиму межу максимального струму транзистора - 15 мА. Частота встановлюється конденсатором С 1 і стиском і / або розтягуванням котушки L1. Для цієї схеми також не рекомендується збільшувати ємність конденсатора СБ

Якщо доповнити попередні схеми генераторів з ланцюгами ЧС-мо-дуляціі відповідними підсилювачами низької частоти, то можна побудувати малогабаритні ЧС-передавачі. Такі пристрої разом з мікрофонами і джерелами живлення можна вмістити в кількох кубічних сантиметрах. При антени довжиною в кілька сантиметрів дані пристрої забезпечують стійкий зв'язок на відстані ka кілька десятків метрів при чутливості УКХ-приймача

10 мкВ. При довжині антени рівній чверті довжини хвилі, напрузі живлення 9В та чутливості УКХ-приймача 10 мкВ дальність може скласти 100 м і навіть більше 100 м.

На рис. 5.2 і рис. 5.3 наведені приклади ЧС-передавачів з задають генераторами на біполярному транзисторі і на транзисторі з ізольованим затвором (МОП-транзисторі).

При використанні джерела живлення 9 В дані схеми забезпечують дальність передачі на частоті 74 МГц (верхня межа діапазону вітчизняного) 150-200 м на відкритому просторі при струмі споживання 12-14 мА, довжині передавальної антени 1 м і чутливість ^ ности УКХ-приймача 10 -15 мкВ.

У схемах на ріс.5.2.а і ріс.5.3.а для їх спрощення каскади УНЧ відсутня. <Елементи для схеми ЧС-передавача на ріс.5.2.а:

Rl = R2 = lK-10K. Р3 = 1к-2к, R4 = 510, Р5 = 6.2к, К6 = 20к;

С1 = 0.1-1.0мкФ, С2 = 4.7мкФ-20мкФ, С3 = 10, С4 = 1н-10н, С5 = 10-50,, С6 = 20-30. С7 = 1н-10н, С8 = 10-15.

Т1 - КТ368, КТЗ 107. КТ361 або будь-який інший ВЧ-транзистор з граничною частотою не менше 300 МГц;

D1 - варікал Д901А.В, KB 102 або аналогічні;

D2 - стабілітрон на 1-2 В, наприклад, 2С113А, 2С119А або світло-діод: використовуваний тут як стабілітрон;

Ml - мікрофон МСЕ-3 або аналогічний;

L1 - дросель, наприклад, ДО.1 40-100 мкн; котушка L2 - безкаркасні, внутрішній діаметр - 6 мм, діаметр дроту - 0.8 мм, бажано посріблений, L2 - 3 +1 витка.

Елементи для схеми ЧС-передавача на ріс.5.3.а:

Rl = R2 = lK-10K, К3 = 3к-10к, R4 = 360;

С1 = 0.1-1.0мкФ. С2 = 4.7мкФ-20мкФ. С3 = 10, С4 = 20-30, С5 = 1н-1 () н, С6 = 10-15;

Т1 - КП305Ж.Е;

D1 - варикап Д901А.В, KB 102 або аналогічні;

D2 - стабілітрон на 1-2 В, наприклад, 2С113А. 2С119А або све-тодіод;

Ml - мікрофон МСЕ-3 або аналогічний;

L1 - дросель, наприклад, ДО.1 40-100 мкн; котушка L2 - безкаркасні. внутрішній діаметр - 6 мм. діаметр дроту - 0.8 мм. бажано посріблений, L2 - 3 +1 витка.

У схемах ЧС-передавачів на ріс.5.2.б і 5.3.6 УНЧ представлений

52.jpg

Рис.5.2. Схеми УКВ ЧМ-передавачів на біполярних транзисторах, УНЧ на 1 транзисторі (б).

каскадом на одному транзисторі. R1 - регулятор гучності, що регулює рівень вхідного сигналу з малогабаритного динамічного або. наприклад, конденсаторного або електретного мікрофона. Як динамічного мікрофона можна використовувати, наприклад, мікрофон від портативного магнітофона, гучномовець або капсуль від мініатюрних навушників. Посилений сигнал з колектора транзистора Т1 через розв'язують дросель L1 подається на Варикап для забезпечення ЧС-модуляції основної частоти задаючого генератора. Елементи та їх параметри дані для частот 65-108 МГц. Елементи для схеми ЧС-передавача на ріс.5.2.6:

RI = IK-IOK. R2 = 500K-1.0 (вимагає підстроювання), Р3 = 3к-10к, R4 = 510, R5 = 6.2K. R6 = 20K,

С1 = 4.7мкФ-20мкФ, С2 = 4.7мкФ-20мкФ, С3 = 10, С4 = 1н-10н, С5 = 10-50. С6 = 20-30, С7 = 1н-10н, С8 = 10-15:

Т1 - КТ3102. КТ315 або будь-який інший НЧ-або ВЧ-транзистор з коефіцієнтом підсилення понад 100. Т2 - КТ368, КТ361 або будь-який інший ВЧ-транеістор з граничною частотою не менше 300 МГц;

D1 - варикап Д901А.В, КВ102 або аналогічні;

L1 - дросель, наприклад, ДО.1 40-100 мкн; котушка L2 - безкаркасні, внутрішній діаметр - б мм, діаметр дроту - 0.8 мм, бажано посріблений, L2 - 3 +1 витка. Настройка.

Зміною величини резистора R2 встановити напругу на колекторі транзистора Т1 рівним приблизно половині напруги живлення, при 9В - це ЗВ-6В. Збільшення опору в колекторі транзистора Т1 веде до збільшення коефіцієнта посилення каскаду. Проте не рекомендується зменшувати колекторний струм менше 0.5 мА, ті. встановлювати R3 більше 10к-15к. При відсутності генерації підлаштувати (підібрати) С5 і R6. Частота встановлюється конденсатором С6 і стисненням та / або розтягуванням котушки L2. Не рекомендується з метою збільшення глибини модуляції збільшувати ємність конденсатора СЗ. Монтаж.

Монтаж виконується на 2-сторонньому фольгованим стеклотекс-толіте. Одна сторона (з боку деталей) використовується як загальний провід і екран, інша - для друкованих провідників схеми. Провідники, що з'єднують деталі, повинні мати мінімальну довжину. Для підвищення стабільності частоти доцільно помістити ставить генератор або всі пристрій в екран. При цьому частота генератора, можливо. дещо зміниться (збільшиться).

53.jpg

Ріс.5.3. Схеми УКВ ЧМ-передавачів на польових транзисторах з ізольованими затворами, УНЧ на 1 транзисторі (б).

Інших особливостей в монтажі і налаштуванні дана схема малогабаритного ЧС-передавача не має.

Елементи для схеми ЧС-передавача на ріс.5.3.6:

К1 = 1к-10к. R2 = 500K-1.0 (вимагає підстроювання), К3 = 3к-10к, R4 = 360;

С1 = 4.7мкФ-20мкФ. С2 = 4.7мкФ-20мкФ, С3 = 10, С4 = 20-30, С5 = 1н-10н, С6 = 10-15;

Т1 - КТ3102, КТ315 або будь-який інший НЧ-або ВЧ-транзистор з коефіцієнтом підсилення понад 100, Т2 - КП305Ж, Е;

D1 - варікал Д901А.В, KB 102 або аналогічні;

L1 - дросель, наприклад, ДО.1 40-100 мкн; котушка L2 - безкаркасні, внутрішній діаметр - 6 мм, діаметр дроту - 0.8 мм. бажано посріблений. L2 - 3 +1 витка. Настройка.

Изменением величины резистора R2 установить напряжение на коллекторе транзистора Т1 равным половине напряжения питания, при 9В - это ЗВ-бВ. Увеличение сопротивления в коллекторе транзистора Т1 ведет к увеличению коэффициента усиления каскада. Однако не рекомендуется уменьшать коллекторный ток менее 0.5 мА, т.е. устанавливать R3 более 10к-15к. При отсутствии генерации подстроить (подобрать) R4, не превышая допустимого предела максимального тока транзистора - 15 мА, оптимальный ток стока должен составлять 12-14 мА. При этом токе обеспечивается максимальная мощность излучения, дальность передачи, стабильность частоты, минимальное влияние антенны. При уменьшении тока стока МОП-транзистора повышается экономичность, но ухудшаются перечисленные параметры. Не рекомендуется уменьшать ток стока менее 5 мА, иначе при подключении передающей антенны возможен не только значительный уход частоты, но даже срыв генерации. Возможно использование антенна укороченной длины, но при этом уменьшается мощность и дальность. Частота генерации устанавливается конденсатором С4 и сжатием и/или растягиванием катушки L2. Для этой схемы также не рекомендуется увеличивать емкость конденсатора СЗ. Монтаж.

Монтаж выполняется на 2-стороннем фольгированном стеклотекс-толите. Одна сторона (со стороны деталей) используется как общий провод и экран, другая - для печатных проводников схемы. Проводники. соединяющие детали, должны иметь минимальную длину. Для повышения стабильности частоты целесообразно поместить задающий генератор или все устройство в экран. При этом частота генератора,

возможно, несколько изменится (увеличится). Для обеспечения максимальной дальности длина антенны должна соответствовать четверти длины волны.

Других особенностей в монтаже и настройке данная схема УКВ ЧМ-передатчика не имеет.

Как видно из приведенных схем УКВ ЧМ-передатчиков на МОП-транзисторах они чрезвычайно просты, особенно схема на рис.5.3.а. Использование малогабаритных деталей: светодиод вместо стабилитрона. катушка L2 меньших размеров, малогабаритный ВЧ-дроссель L2 или катушка в 30-100 витков ПЭВ 0.07 мм на резисторе 0.125 или 0.25, отсутствие С2 при свежих элементах и т.д. позволяют уместить собственно сам передатчик в объеме 2-3 кубических сантиметров вместе с малогабаритным микрофоном.

Для схем с УНЧ с целью упрощения конструкции УКВ ЧМ-передатчиков. минимизации числа элементов и уменьшения габаритов переменный резистор R1 - регулятор громкости (чувствительности микрофона) может быть исключен из схем. Коэффициент усиления каскада (УНЧ) может быть в небольших пределах скорректирован изменением величины коллекторного резистора R3 и соответствующей подстройкой величины резистора R2 для установки необходимых режимов транзистора Т 1

Один из основных недостатков приведенных схем УКВ ЧМ-передатчиков заключается в невозможности перестройки основной частоты (65.108МГц).

Этот недостаток преодолен в схемах ЧМ-передатчиков на рис.5.4 и рис. 5.5. Данные схемы являются модернизацией схем рассмотренных выше ЧМ-передатчиков на биполярных и МОП-транзисторах (с изолированным затвором) - рис.5.2, рис.5.3.

Представлені на рис. 5.4 і рис. 5.5 схеми відрізняються наявністю ланцюгів подачі додаткового напруження зсуву на вирікапи, що входять до контури задаючих генератори. Величини напруг зсуву можуть бути змінені за допомогою спеціальних змінних резисторів. Відповідно до змін величин напруг зсуву змінюються ємності варикапів і відповідно частоти задаючих генераторів ЧС-передавачів.

Дальність роботи кожного з наведених ЧС-передавачів на частоті 74 МГц з випромінюючою антеною 1 м і з УКВ-радіоприймальних-ком чутливістю 10-15 мкВ становить 150-200 м. З антенами меншої довжини - дальність менше. Тому при небажаність

54.jpg

Ріс.5.4. Схема УКХ ЧМ-передавача на біполярному транзисторі з електронною перебудовою частоти і з УНЧ на 1 транзисторі.

55.jpg

Рис.5.5. Схема УКХ ЧМ-передавача на польовому транзисторі з ізольованим затвором, з електронною перебудовою частоти і з УНЧ на 1 транзисторі.

випромінювання на настільки значну відстань наведене пристрій повинен бути відповідним чином захищений і забезпечено короткої антеною.

Елементи для схеми ЧС-передавача на ріс.5.4:

Р1 = 1к-10к, R2 = 500K-1.0 (вимагає підстроювання), Р3 = 3к-10к, К4 = 20к, К5 = 50К-100к, R6 = 20K, R7 = 510, R8 = 6.2ic, Р9 = 20к;

С1 = 4.7мкФ-20мкФ, С2 = 0.2мкФ-1.0мкФ (неполярні ємність), СЗ = 4.7мкФ-20мкФ, С4 = 10, С5 = 1н-10н, С6 = 10-50, С7 = 20-30. С8 = 10-15, С9 = 1н-10н:

Т1 - КТ3102, КТ315 або будь-який інший НЧ-або ВЧ-транзистор з коефіцієнтом підсилення понад 100, Т2 - КТ368, КТ361 або будь-який інший ВЧ-транзистор з граничною частотою не менше 300 МГц;

D1 - варикап Д901А.В, KB 102 або аналогічні;

L1 - дросель, наприклад, ДО. 1 40-100 мкн; котушка L2 - безкаркасні, внутрішній діаметр - 6 мм, діаметр дроту - 0.8 мм, бажано посріблений, L2 - 3 +1 витка.

Елементи для схеми ЧС-передавача на рис. 5.5:

Rl ^ lK-Юк, R2 = 500K-1.0 (вимагає підстроювання), Р3 = 3к-10к, R7 = 360, R4 = 20K, R5 = 50K-100K, Р6 = 20к;

С1 = 4.7мкФ-20мкФ, С2 = 0.2мкФ-1.0мкФ (неполярні ємність), С3 = 10, С4 = 20-30, С5-1Н-10Н, С6 = 1н-10н, С7 = 10-15;

Т1 - КТ3102, КТ315 або будь-який інший НЧ-або ВЧ-транзистор з коефіцієнтом підсилення понад 100, Т2 - КП305Ж.Е;

D1 - варикап Д901А.В, KB 102 або аналогічні;

L1 - дросель, наприклад, ДО.1 40-100 мкн; котушка L2 - безкаркасні, внутрішній діаметр - 6 мм, діаметр дроту - 0.8 мм, бажано посріблений, L2 - 3 +1 витка. Настройка (рис.5.5).

Зміною величини резистора R2 встановити напругу на колекторі транзистора Т1 рівним половині напруги живлення, при 9В - це ЗВ-6В. Збільшення опору в колекторі транзистора Т1 веде до збільшення коефіцієнта посилення каскаду. Проте не рекомендується зменшувати колекторний струм менше 0.5 мА, тобто встановлювати R3 більше 10к-15к. При відсутності генерації підлаштувати (підібрати) R7, не перевищуючи допустиму межу максимального струму транзистора -15 мА. Частота встановлюється конденсатором С4 і стисненням та / або розтягуванням котушки L2. Для цієї схеми також не рекомендується збільшувати ємність конденсатора СЗ. R4-R6 можуть мати інші номінали, проте необхідно пам'ятати, що зменшення значень R4 і R6 без збільшення значення ємності С2 може привести до ослаблення низьких частот, при 0.2мкф і 20к нижня частота переданого сигналу - не менше 40 Гц. Можливе використання в якості С2 ок-Сідней конденсатора, але при виборі деталей та налаштування необхідно враховувати полярність напруги на конденсаторі при крайніх положеннях змінного резистора R5. Монтаж (рис. 5.5).

Монтаж виконується на 2-сторонньому фольгованим стеклотекс-толіте. Одна сторона (з боку деталей) використовується як загальний провід і екран, інша - для друкованих провідників схеми. Провідники, що з'єднують деталі, повинні мати мінімальну довжину. Використання 1-стороннього фольгованого склотекстоліти і виконання монтажу без урахування даних рекомендацій (традиційним способом) може привести до самозбудження схеми (наприклад, на інфранизьких частотах) і навіть до зриву генерації. Для підвищення стабільності частоти доцільно помістити ставить генератор або всі пристрій в екран. При цьому частота генератора, можливо, дещо зміниться (збільшиться).

Інших особливостей в монтажі і налаштуванні дана схема не має.

У разі необхідності потужність ЧС-передавача можна істотно збільшити додавши до попередньої схеми додатковий підсилювач високої частоти (УВЧ) на одному транзисторі. Два варіанти таких схем ЧС-передавачів представлені на рис. 5.5.

В обох представлених варіантах застосовані однакові схеми УВЧ.

Особливістю використовуваних однотранзісторних підсилювальних каскадів є те, що транзистори, що входять до їх складу, в наведених схемах працюють з нульовим зсувом, тобто з нульовим початковим струмом. Це збільшує коефіцієнт корисної дії, що дозволяє отримувати порівняно велику потужність при використанні транзисторів щодо невеликої потужності.

УВАГА!

Учитывая значительную мощность излучения и, как следствие, сравнительно большое расстояние, на котором возможен прием, необходимо напомнить о недопустимости экспериментов по радиопередаче (с передающей антенной) на радиовещательных диапазонах. Это может создать нежелательные помехи. Эксперименты такого рода могут быть проведены только в удаленных местностях: далеко за городом, в сельской местности, в горах и т.д.

Первый вариант ЧМ-передатчика с дополнительным усилительным каскадом представлен на рис.5.б.а. В этой схеме антенна ЧМ-передатчика подключена непосредственно (только через разделительный конденсатор) к выходу УВЧ - к коллектору транзистора. Такое решение отличается простотой, но отсутствие правильного согласования с антенной (нагрузка не является оптимальной для выходного транзистора) снижает излучаемую мощность, увеличивает ток выходного транзистора, приводит к появлению дополнительных гармоник в спектре излучаемого сигнала.

На рис.5.6.6 представлен второй вариант подобного ЧМ-передатчика. В данной схеме между выходом однотранзисторного УВЧ и антенной включен специальный П-образный фильтр, обеспечивающий необходимое согласование с антенной. Это позволяет увеличить излучаемую мощность при уменьшении тока потребления от источника питания. Настройку подобных фильтров осуществляют по известным методикам, подробно описанным в технической литературе. Настройка сводится к изменению величины емкостей и индуктивности, входящих в состав фильтра.

При настройке П-образного фильтра с целью оптимального согласования передающей антенны с выходным каскадом передатчика целесообразно воспользоваться описанными выше устройствами - схемами-индикаторами, облегчающими процесс настройки передатчиков (рис.2.4).

Элементы для схем ЧМ-передатчиюов на рис.5.6:

К1=1к-10к, К2=500к-1.0 (требует подстройки), К3=3к-10к, R7=360, R4=20K, R5=50K-100K, К6=20к;

С1=4.7мкФ-20мкФ, С2=0.2мкФ-1.0мкФ (неполярная емкость), С3=10. С4=20-30, С5=5.0-50.0, С6=1н-10н, С7=10-15, С8=10-15, С9=1н-10н;

Т1 - КТ3102, КТ315 или любой другой НЧ- или ВЧ-транзистор с коэффициентом усиления более 100, Т2 - КП305Ж.Е, ТЗ -КТ603А.Б:

D1 - варикап Д901А.В, КВ102 или аналогичные;

L1.L3.L4 -дроссели, например, ДО.1 20-100 мкН; катушка (74МГц) L2 - бескаркасная, внутренний диаметр - 6 мм, диаметр провода - 0.8 мм, желательно посеребренный, L2 - 3+1 витка.

56.jpg

Ріс.5.6. Схемы УКВ ЧМ-передатчиков повышенной мощности с электронной перестройкой частоты и с УНЧ на 1 транзисторе.

Настройка и монтаж данных устройств аналогичны настройке и монтажу предыдущего ЧМ-передатчика - схема рис. 5.5.

Дальность данных устройств в экспериментах на открытой местности (в горах в пределах прямой видимости) при использовании УКВ-приемника с чувствительностью 5 мкВ составила более 3 км.

ЧМ-передатчик, схема которого представлена на рис.5.6., было использовано в качестве резервного (аварийного) средства связи альпинистов.

Чувствительность УНЧ по микрофонному входу у описанных ЧМ-переяатчиков можно значительно повысить, если вместо используемого однотранзисторного усилителя применить УНЧ на базе специализированных интегральных схем или операционных усилителей. Например, можно использовать ранее рассмотренные схемы на рис. 1.3.

На рис. 5.7 представлена схема ЧМ-передатчика на полевом транзисторе с изолированным затвором с УНЧ на ИС 122УС1Д. Высокочастотная часть этого устройства аналогична схеме на рис.5.4, поэтому все основные параметры (излучаемая мощность, дальность и т.д.), настройка, особенности конструктивного исполнения для обеих схем являются аналогичными. Однако схема на рис.5.6 за счет применения ИС не требует какой-либо настройки и обладает значительно лучшей чувствительностью по микрофонному входу. Так при использовании микрофона МД47, МД64 и аналогичных слышен шепот на расстоянии 5 м при отсутствии фона и шумов.

Элементы для схемы ЧМ-передатчика на рис. 5.7:

К1=1к-10к, R2=50-100, R6=360, К3=20к, Р4=50к-100к, К5=20к С1=4.7мкФ-20мкФ, С2=4.7мкФ-20мкФ, СЗ=4.7мкФ-20мкФ, С4=0.2мкФ-1.0мкФ (неполярная емкость), С5=10мкФ-20мкФ, С6=10. С7=20-30, С8=1н-10н, С9=1н-10н, С10=10-15:

А1 - ИС 122УС1Д; Т2 - КП305Ж.Е;

D1 - варикап Д901А.В, KB 102 или аналогичные;

L1 -дроссель, например, ДО.1 40-100 мкН;

катушка (74МГц) L2 - бескаркасная, внутренний диаметр - б мм, диаметр провода - 0.8 мм, желательно посеребренный, L2 - 3+1 витка.

Настройка ВЧ-части и особенности монтажа ЧМ-передатчика аналогичны устройству на рис.5.5.

На рис. 5.8 представлены схемы ЧМ-передатчиков на полевых транзисторах с изолированными затворами с однотранзисторными УВЧ и УНЧ на ИС 122 УС 1Д. Схемы высокочастотных частей данных устройств аналогичны схемам на рис.5.5, поэтому все основные параметры, на-

57.jpg

Рис.5.7. Схема УКВ ЧМ-передатчика на полевом транзисторе с изолированным затвором, с электронной перестройкой частоты и с УНЧ на ИС 122УС1Д.

стройка, особенности конструктивного исполнения и т.д. для обеих схем являются аналогичными. Как и в случае предыдущего устройства (схема рис.5.7) использование ИС упростило настройку УНЧ и повысило чувствительность по входу.

Элементы для схем ЧМ-передатчиков на рис. 5.8:

Rl=lK-10K. R2=50-100, R6=360, R3=20ic. Р4=50к-100к, R5=2()K С1=4.7мкФ-20мкФ, С2=4.7мкф-20мкф, СЗ=4.7мкФ-20мкФ, С4=0.2мкФ-1.0мкФ (неполярная емкость), С5=10мкФ-20мкФ, С6=10, С7=20-30, С8=10мкф-50мкф, С9=1н-10н, С10=10-15, С11=10-15, С12=1н-10н;

А1-ИС 122УС1Д;

Т1 - КП305Ж.Е, Т2 - КТ603А,Б;

D1 - варикап Д901А,В, КВ102 или аналогичные;

L1,L3,L4 - дроссели, например, ДО.1 20-100 мкН;

катушка (74МГц) L2 - бескаркасная, внутренний диаметр - 6 мм, диаметр провода - 0.8 мм, желательно посеребренный, L2 - 3+1 витка.

Настройка ВЧ-частей и особенности монтажа УКВ ЧМ-передатчиков аналогичны устройствам на рис. 5.5.

Катушки колебательных контуров могут быть не только традиционными (объемными), но и выполнены печатным способом - вытравлены непосредственно на печатной плате (плоские катушки), на которой выполняется монтаж всего устройства. Подобное конструктивное решение может быть целесообразным при сравнительно высоких частотах, например, для УКВ ЧМ-передатчиков на частотах 65-108 МГц.

В качестве примера использования такого, плоского, конструктивного исполнения контурных катушек для УКВ ЧМ-передатчиков можно привести рисунок контурной катушки и две схемы на рис. 5.9.

Схема на рис.5.9.в представляет собой улучшенный вариант схемы на рис.5.9.6.

Элементы для схем УКВ ЧМ-передатчиков (87-108 МГц) на рис.5.9:

Р1=500к-1м. Р2=3.0к-4.7к, Р3=20к, R4=75-120, К5=1к-1()к, К6=10к-15к;

С1=1н-10н, С2=4.7мкФ-20мкФ, С3=5-30, С4=10-20, С5=5-15, С6=1н-10н, С7=4.7мкФ-20мкФ, С8=4.7мкФ-20мкФ;

А1-ИС 122УС1Д;

Т1 - КТЗ 102, КТЗ 15 или аналогичные ВЧ-транзисторы. Настройка.

Резисторами R3, R6 устанавливается ток транзистора генератора (Т2) - 3-5 мА, резистором R1 - напряжение на эмиттере (на R2) транзистора

58.jpg

Рис.5.8. Схемы УКВ ЧМ-передатчиков повышенной мощности на полевых транзисторах с изолированными затворами, с усилителями мощности, с электронной перестройкой частоты и с УНЧ наИС122УС1Д.

59.jpg

Рис.5.9. Схема УКВ ЧМ-передатчика с плоской катушкой ВЧ-генератора на биполярном транзисторе ;

а - контурная катушка задающего ВЧ-генератора.

510.jpg

Рис.5.10. Схема АМ-передатчика на 27 МГц;

б - УНЧ на 1 транзисторе, в - УНЧнаИС 122 УС Д, г - УНЧ на ОУ К548УН1А.

УНЧ (Tl) - 0.5-1 В (примерно 1/2 напряжения источника питания). Подбором величины емкости конденсатора С4 устанавливается устойчивая генерация, изменением величины СЗ задается частота ВЧ-колебаний задающего генератора - частота передатчика.

ЧМ-передатчики в основном используются для УКВ-диапаэона. При всех достоинствах данного типа передатчиков для более низких частот чаще применяются АМ-передатчики, требующие для своей работы меньшей полосы частот. Это значит, что в пределах одного частотного диапазона большее число передатчиков могут вести передачу, не мешая друг-другу (примерно в 5-10 раз больше АМ-передатчиков по сравнению с числом ЧМ-передатчиков).

На рис. 5.10 представлена схема маломощного АМ-передатчика на 27 МГц. При чувствительности АМ-приемника 3-5 мкВ, этот передатчик обеспечивает дальность 200-300 м на открытой местности.

Схема этого АМ-передатчика (рис.5.10.а) состоит из следующих основных частей: УНЧ, АМ-модулятора (Tl) и задающего ВЧ-генератора (Т2).

Для данного радиопередатчика (рис.5.10) предложено 3 варианта УНЧ, схемы которых приведены на рис.5. Ю.б-г:

на 1 транзисторе (схема с ОЭ),

на УНЧ на ИС 122УС1Д,

наОУК548УН1А.

Элементы для схемы АМ-передатчика на рис.5. Ю.а-г:

К1=1к-10к, К2=1.8к, К3=4.3к, К4=2.4к, К5=4.7к, R6=100, Р7=100к, К8=1.5к, R9=50-100, R10=100, Rll=10ic, Р12=200к;

С1=4.7мкФ-20мкФ, С2=1мкФ-10мкФ (неполярньш конденсатор), С3=200, С4=500. С5=500, С6=1н, С7=50, С8=50, С9=50, С10=10мкФ-50мкФ. С11=10мкФ-50мкФ, С12=10мкФ-50мкФ, С13=50мкф-200мкф;

Tl - КТЗ 107, Т2 - КТЗ 102 или другие аналогичные транзисторы;

L1.L2.L5 - ВЧ-дроссели. например, ДО.1 индуктивностью 60-200 мкН; катушки L3.L4 - бескаркасные, внутренний диаметр - 6 мм, диаметр провода - 0.6 мм. L4-- 10 витков, L3 - 3-4 витка. Настройка.

Изменением величины резистора R7 установить напряжение на коллекторе транзистора ТЗ УНЧ (б) равным половине напряжения питания, при 9В - это ЗВ-6В. Другие варианты УНЧ в настройке не нуждаются. Чувствительность УНЧ на ОУ регулируется R11. Частота генерации устанавливается конденсатором С7 и сжатием и/или растягиванием катушки L4. Возможно потребуется подбор С8. Настройка антенны осуществляется изменением величины емкости конденсатора С9.

511.jpg

Рис.5.11. Схемы АМ-передатчиков на 27 МГц .

Монтаж.

Монтаж выполняется на 2-стороннем фольгированном стеклотекс-толите. Одна сторона (со стороны детален) используется как общий провод и экран, другая - для печатных проводников схемы. Проводники, соединяющие детали, должны иметь минимальную длину. Для повышения стабильности частоты целесообразно поместить задающий генератор или все устройство в экран. При этом частота генератора, возможно, несколько изменится (увеличится). В качестве антенны может быть использована стандартная телескопическая антенна или толстый медный провод.

На рис.5.11 представлены еще два примера маломощных АМ-пере-датчиков на 27 МГц. Их характеристики практически совпадают с предыдущем вариантом.

Схема на рис.5.11.а во многом совпадает со схемой на рис.5.10: те же три варианта УНЧ (рис.5.10.б-г), такой же АМ-модулятор (Т1), однако схема задающего генератора (Т2) в этом варианте АМ-передатчи-ка использована другая. Кстати, аналогичная схема генератора использована в передатчике комплекта радиоуправления "Сигнал", поэтому часть элементов, методика настройки и особенности монтажа для данной конструкции совпадают с передатчиком из указанного комплекта.

Элементы для схемы АМ-передатчика на рис.5.11.а:

RI=IK-IOK, К2=1,8к. К3=4.3к. К4=43к, R5=750, Я6=15к. остальные резисторы в схемах УНЧ на рис.5.10;

С1=4.7мкФ-20мкФ. С2=1мкФ-10мкФ (неполярный конденсатор), С3=200. С4=200, С5=18, С6=82, С7=68. С8=120, С9=15. остальные конденсаторы в схемах УНЧ на рис.5.10:

Т1 - КТ3107, Т2 - КТ3102 или другие аналогичные транзисторы:

L1,L2,L3 - ВЧ-дроссели, например, ДО.1 индуктивностью 60 мкН или самодельные -100 витков ПЭВ-2 на резисторе МЛТ-0.5 более ЮОк:

L4 - на стандартном полистироловом каркасе диаметром 7 мм с под-строечником диаметром 2.8 мм и длиной 12 мм из феррита 600НН, 8.5 витка провода ПЭЛШО 0.18 (можно ПЭВ-2 0.15 или 0.2), намотанных виток к витку у основания каркаса. Настройка.

Изменением величины резистора R7 установить напряжение на коллекторе транзистора ТЗ УНЧ (б) равным половине напряжения питания, при 9В - это ЗВ-6В. Другие варианты УНЧ в настройке не нуждаются. Чувствительность УНЧ на ОУ регулируется R11. Настройка задающего генератора осуществляется изменением положения подстроечника L4 и изменением величины значении конденсаторов С7, С8. Монтаж.

Монтаж выполняется на 2-стороннем фольгированном стеклотекс-толите аналогично предыдущим конструкциям передатчиков. В качестве антенны может быть использована стандартная телескопическая антенна или толстая медная проволока.

В следующей схеме АМ-передатчика на 27 МГц - рис 5.11.6 использован такой же задающий генератор, как и в предыдущем варианте, однако здесь использованы другие УНЧ и АМ-модулятор. Для этой схемы как и у предыдущей конструкции часть элементов, методика настройки и особенности монтажа совпадают с передатчиком из комплекта радиоуправления "Сигнал".

Элементы для схемы АМ-передатчика на рис.5.11.б:

К1=1к-10к, К2=160к, R3=6.8K, К4=180к, К5=43к, R6=750, К7=15к;

С1=4.7мкФ-20мкФ, С2=4.7мкФ-20мкФ, СЗ=4.7мкФ-20мкФ, С4=0.022, С5=0.022. С6=18, С7=82, С8=68, С9=120. С10=15, С11=10н-33н;

Т1,Т2,ТЗ - КТЗ 102, КТЗ 15 или другие аналогичные транзисторы:

L 1 - ВЧ-дроссель, например, ДО. 1 индуктивностью 60 мкН или самодельный - 100 витков ПЭВ-2 на резисторе МЛТ-0.5 более ЮОк: L2 - на полистироловом каркасе диаметром 7 мм с подстроечником диаметром 2.8 мм и длиной 12 мм из феррита 600НН, 8.5 витка провода ПЭЛШО 0.18 (можно ПЭВ-2 0.15 или 0.2), намотанных виток к витку у основания каркаса катушки задающего генератора. Настройка.

УНЧ (Т1) и модулятор (Т2) в настройке не нуждаются. Настройка задающего генератора осуществляется изменением положения подстро-ечника L2 и изменением значений конденсаторов С8, С9. Монтаж.

Монтаж выполняется на 2-стороннем фольгированном стеклотексто-лите аналогично предыдущим конструкциям передатчиков. В качестве антенны может быть использована стандартная телескопическая антенна.

Еще несколько схем АМ-передатчиков.

На рис.5.12 представлены еще два примера АМ-передатчиков на 27 МГц. Основные характеристики конструкции, схема которой приведена на рис.5.12.а, примерно совпадают с предыдущим вариантом. Мощность второго АМ-передатчика несколько выше, что обеспечивает большую дальность - примерно в 2-3 раза. При чувствительности приемника 3-5 мкВ дальность достигает 500 м.

Схема на рис.5.12.а подобна схеме на рис.5.11.6: совпадают УНЧ и АМ-модулятор, однако схема задающего генератора в этом варианте АМ-передатчика (27 МГц) использована другая. Этот вариант генератора (положительная обратная связь - за счет емкости между эмиттером и коллектором) был описан и использован ранее в конструкциях ЧМ-передатчиков на биполярных транзисторах.

Элементы для схемы АМ-передатчика на рис.5.12.а:

RI=IK-IOK, R2=160K,R3=6.8K, R4=180ic, R5=26ic,R6=10K,R7=50-100;

С1=4.7мкФ-20мкФ, С2=4.7мкФ-20мкФ, СЗ=4.7мкФ-20мкФ, С4=0.022, С5=0.022, С6=30, С7=3н-10н, С8=10-50, С9=4.7мкФ-20мкФ, С10=10н-ЗЗн,С11=10-30;

Т1,Т2,ТЗ - КТЗ 102, КТЗ 15 или другие аналогичные транзисторы;

L1,L2 - катушки генератора намотаны на ПЧ-контурах от стандартных радиоприемников, каркас - 6 мм, L1 - 11 витков ПЭВ-2 0.5 мм - 0.6 мм, L2 - 4 витка ПЭВ-2 0.5 мм, катушки - с экранами и сердечниками.

Настройка.

УНЧ (Т1) и модулятор (Т2) в настройке не нуждаются. Настройка задающего генератора осуществляется изменением положения подстро-ечника общей катушки L1.L2 и изменением значений конденсаторов Сб. Возможно потребуется подбор значений R5 (ток транзистора задающего генератора) и С8 (величина обратной связи), подбор осуществляется по достижению максимального значения мощности излучения при минимальных искажениях ВЧ-колебаний (синусоидальный сигнал).

Монтаж.

Монтаж выполняется на 2-сторонием фольгированном стеклотекс-толите аналогично предыдущим конструкциям передатчиков. В качестве антенны может быть использована стандартная телескопическая антенна.

Схема на рис.5.12.6 отличается от схемы на рис.5.11.6 дополнительным ВЧ-каскадом, увеличивающим мощность АМ-передатчика. Для данного варианта передатчика на 27 МГц АМ-модуляция осуществляется изменением напряжения питания не задающего генератора, а следующего ВЧ-каскада. Схемы УНЧ и АМ-модулятора - совпадают со аналогичными схемами предыдущего варианта АМ-передатчика. Элементы для схемы АМ-передатчика на рис.5.12.6:

Rl=lK-10K, R2=160K, R3=6.8K, Р4=180к, Р5=26к, R6=10ic, R7=50-100;

С1=4.7мкФ-20мкФ, С2=4.7мкФ-20мкФ, СЗ=4.7мкФ-20мкФ, С4=0.022, С5=0.022, С6=30, С7=3н-10н, С8=10-50, С9=24, С10=10н, С11=10мкФ-50мкФ, С12=10н-33н, С13=10н-30н, С14=100;

512.jpg

Рис.5.12. Схемы АМ-передатчиков на 27 МГц .

Т1,Т2 - КТ3102, КТ315 или другие аналогичные транзисторы, ТЗ -КТ368, КТ3102 или аналогичные, Т4 - КТ603Б или аналогичные;

L1.L2.L3 - катушки генератора намотаны на ПЧ-контурах от стандартных радиоприемников, каркас - 6 мм, LI -11 витков ПЭВ-2 0.5 мм

- 0.6 мм, L2 - 3 витка ПЭВ-2 0.3 мм, L3 - 3+3+6 витков ПЭВ-2 0.5 мм (отводы, считая сверху), катушки - с экранами и сердечниками;

L4 - ВЧ-дроссель 50-100 мкН. Настройка.

УНЧ (Т1) и модулятор (Т2) в настройке не нуждаются. Настройка задающего генератора осуществляется изменением положения подстро-ечника общей катушки L1.L2 и изменением значений конденсаторов Сб. Возможно потребуется подбор значений R5 (ток транзистора задающего генератора) и С8 (величина обратной связи), подбор осуществляется по достижению максимального значения мощности излучения при минимальных искажениях ВЧ-колебаний (синусоидальный сигнал). Монтаж.

Монтаж выполняется аналогично предыдущим конструкциям передатчиков. В качестве антенны может быть использована стандартная телескопическая антенна.

На рис. 5.13 представлены два примера АМ-передатчиков повышенной мощности на 27 МГц. Данные схемы отличаются предыдущего варианта наличием еще одного ВЧ-каскада - дополнительного усилителя мощности. Это увеличило мощность АМ-передатчиков. При чувствительности АМ-приемника 3-5 мкВ и тщательной настройке передатчика дальность связи достигает 3 км и более.

Элементы для схемы АМ-передатчика на рис.5.12. а:

Р1=1к-10к, R2=160K, R3=6.8K, R4=180ic, К5=26к, К6=10к, R7=50-100, R8=270, R9=IO;

С1=4.7мкФ-20мкФ. С2=4.7мкФ-20мкФ, СЗ=4.7мкФ-20мкФ, С4=0.022, С5=0.022, С6=30, С7=3н-10н, С8=10-50, С9=24, С10=300, С11=10н, С12=100-300, С13=100-300, С14=1000, С15= 10мкФ-50мкФ, С16=10н-33н. С17=10н-33н;

Т1,Т2 - КТЗ 102, КТЗ 15 или другие аналогичные транзисторы, ТЗ -КТ368, КТ3102 или аналогичные, Т4 - КТ603Б или аналогичные. Т5=КТ606;

L1,L2,L3 - катушки генератора намотаны на каркасах от ПЧ-конту-ров, используемых в стандартных радиоприемниках, каркас - 6 мм, L1

- 11 витков ПЭВ-2 0.5 мм - 0.6 мм, L2 - 3 витка ПЭВ-2 0.3 мм, L3 -3+3+6 витков ПЭВ-2 0.5 мм (отводы, считая сверху), катушки - с экранами и сердечниками;

513.jpg

Рис.5.13. Схемы АМ-передатчиков повышенной мощности на 27 МГц .

L5 - катушка согласования с передающей антенной, 8 витков, ПЭВ-2 0.6 мм, каркас 6 мм, длина намотки 8 мм.

L4.L6 - ВЧ-дроссель 50-100 мкН. Настройка.

УНЧ (Т1) и модулятор (Т2) в настройке не нуждаются. Настройка задающего генератора осуществляется изменением положения подстро-ечника общей катушки L1.L2 и изменением значений конденсаторов Сб. Возможно потребуется подбор значений R5 (ток транзистора задающего генератора) и С8 (величина обратной связи), подбор осуществляется по достижению максимального значения мощности излучения при минимальных искажениях ВЧ-колебаний (синусоидальный сигнал). Следующий каскад - настройка L3. При настройке антенны (С 12, С 13, L5) целесообразно использовать волномер, варианты схем которого были представлены ранее. Используемая стандартная телескопическая антенна меньше оптимальной длины (четвертьволновой антенны), поэтому возникают определенные трудности по оптимизации работы выходного каскада. Для улучшения его работы и повышения мощности излучения иногда используют специальный прием - вводят дополнительную индуктивность, включаемую последовательно с антенной (на схеме не показана). Этот прием позволяет увеличить эквивалентную длину антенны. Примерные значения: дополнительная катушка -18 витков ПЭВ-2 0.6 на каркасе 6 мм, С12=120, С13=150. Точные значения подбираются эмпирически в процессе настройки по показаниям волномера. Монтаж.

Монтаж выполняется аналогично предыдущим конструкциям передатчиков. В качестве антенны может быть использована стандартная телескопическая антенна или толстый медный провод. Вместо данного традиционного типа антенны можно использовать компактную спиральную антенну.

Схема АМ-передатчика на 27 МГц, представленная на рис. 5.13. б, отличается от предыдущей схемой задающего генератора. В данном варианте генератора использована схема с кварцевым резонатором. Это позволило стабилизировать частоту ВЧ-колебаний и упростить настройку передатчика.

Элементы для схемы АМ-передатчика на рис. 5.13.б:

RI=IK-IOK, R2=160K, R3=6.8K, R4=180ic, R5=24K, R6=20ic, R7=lK, R8=270, R9=10;

С1=4.7мкФ-20мкФ, С2=4.7мкФ-20мкФ, СЗ=4.7мкФ-20мкФ, С4=0.022, С5=0.022, С6=30, С7=10н, С8=10н, С9=24, С 10=300,

С11=10н, С12=100-300, С13=100-300, 014=300-500, С15=10мкФ-50мкФ, С16=10н-33н, С17=10н-33н;

Т1,Т2 - КТ3102, КТ315 или другие аналогичные транзисторы, ТЗ -КТ368, КТ3102 или аналогичные. Т4 - КТ603Б или аналогичные, Т5=КТ606,

L1.L2.L3 - катушки генератора намотаны на каркасах от ПЧ-конту-ров, используемых в стандартных радиоприемниках, каркас - 6 мм, L1 - 11 витков ПЭВ-2 0.5 мм - 0.6 мм, L2 - 3 витка ПЭВ-2 0.3 мм, L3 -3+3+6 витков ПЭВ-2 0.5 мм (отводы, считая сверху), катушки - с экранами и сердечниками,

L5 - катушка согласования с передающей антенной, 5 витков, ПЭВ-2 0.6 мм, каркас 8 мм. длина намотки 8 мм.

L4.L6 - ВЧ-дроссель 50-100 мкН. Настройка.

УНЧ (Т1) и модулятор (Т2) в настройке не нуждаются. Настройка задающего генератора осуществляется изменением положения подстро-ечника общей катушки L1.L2 и изменением значений конденсаторов С6 по максимуму волномера. Следующий каскад - L3. Возможно потребуется подбор значений R5 (ток транзистора задающего генератора). При настройке антенны с помощью изменений С12.С13 и подстройки L5 целесообразно использовать волномер. При настройке выходного каскада и его согласования с антенной целесообразно учитывать неоптимальность ее длины, что снижает излучаемую мощность передатчика. Поэтому целесообразно (как и в предыдущем случае) использовать дополнительную индуктивность (хотя это не является обязательным), увеличивающую эффективную длину передающей антенны передатчика. Эта катушка включается последовательно с антенной (на схеме не показана). Параметры элементов П-образного фильтра (C12.C13.L5) и дополнительной катушки совпадают с параметрами предыдущей конструкции.

Монтаж.

Монтаж выполняется аналогично предыдущим конструкциям передатчиков. В качестве антенны может быть использована стандартная телескопическая антенна или спиральная антенна типа "Shell".

Представленные и описанные устройства ЧМ- и АМ-передатчиков могут быть использованы в составе радиостанций (приемо-передатчиков).

 
Для тебя
Товарищи
Друзья