29 | 01 | 2022
Главное меню
Статистика
Пользователи : 1
Статьи : 4114
Просмотры материалов : 13388184

Посетители
Рейтинг@Mail.ru
Советую
Online
  • [Bot]
  • [Mail.Ru]
  • [Yandex]
Сейчас на сайте:
  • 53 гостей
  • 3 роботов
Новые пользователи:
  • Administrator
Всего пользователей: 1
RSS
Подписка на новости
Пропорциональный регулятор хлебопекарной печи PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
08.11.2011 06:55

Пропорциональный регулятор хлебопекарной печи

Пропорциональный регулятор хлебопекарной печи

Позистор ЯУ1 (рис. 1.7) и комбинация из переменного и постоянного резисторов образуют делитель напряжения, поступающего с 10-вольтового диода Зенера (стабилитрона). Напря­жение с делителя подается на однопереходный транзистор. Во время положительной полу­волны напряжения сети на конденсаторе возникает напряжение пилообразной формы, ам­плитуда которого зависит от температуры и установки сопротивления на потенциометре номиналом 5 кОм. Когда амплитуда этого напряжения достигает отпирающего напряжения однопереходного транзистора, он включает тиристор, который и подает напряжение на нагрузку. Во время отрицательной полуволны переменного напряжения тиристор выключа­ется. Если температура печи низка, то тиристор открывается в полуволне раньше и произ­водит больший нагрев. Если предварительно установленная температура достигнута, то тиристор открывается позже и производит меньший нагрев. Схема разработана для исполь­зования в устройствах с температурой окружающей среды 100 °Р.

 

Глава 10 ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ СТАЦІОНАРНИХ І АВТОНОМНИХ ПРИСТРОЇВ Rambler's Top100

Вимоги на електроживлення наведених пристроїв залежить від їх конструктивного виконання і особливостей їх експлуатації. Для стаціонарних - від електромережі з використанням відповідних конструкцій випрямлячів та електронних стабілізаторів напруги. Для автономних пристроїв - від сухих елементів, батарей або від акумуляторів.

Характеристики описаних пристроїв, наприклад, такі як динамічний діапазон, перешкодозахищеність і стійкість роботи значною мірою залежать від параметрів використовуваних джерел електроживлення. Найважливішими є: потужність джерела, стабільність напруг, а для стабілізаторів крім перерахованих - величини пульсації на виході.

В окремих випадках можна отримувати необхідне електроживлення від стабілізованих джерел живлення інших пристроїв. Таке рішення може бути доцільним, наприклад, при реалізації пристроїв у вигляді вбудованих плат. Однак незалежні (окремі) пристрої вимагають окремих стабілізованих джерел живлення.

Схеми випрямлячів, стабілізаторів і зарядних пристроїв для акумуляторів залежать від конкретних вимог.

Як приклади систем електроживлення на рис.10.1-ріс.10.7 наведені принципові схеми випрямлячів і стабілізаторів, на рис. 10.8 - схеми зарядних пристроїв для акумуляторів.

Нижче представлено декілька варіантів стабілізованих джерел живлення, які вдало поєднують в собі високу (оптимальне) якість, простоту і низьку вартість схемотехнической реалізації. При цьому дані пристрої можуть бути реалізовані як на дискретних активних елементах - транзисторах, так і з використанням інтегральних мікросхем (ІС).

Для відносно простих пристроїв цілком достатні стабілізатори. забезпечують вихідні струми в кілька десятків міліампер. Для більш складних, наприклад, що мають у своєму складі підсилювачі потужності (для передавачів - потужні кінцеві каскади, для приймачів - підсилювачі низької частоти з вихідною потужністю більше 0.1Вт) потрібні стабілізатори, розраховані на вихідні струми 100 і більше міліампер.

Від величин споживаних струмів (і потужності) залежать не тільки конструкції стабілізаторів, а й схеми випрямлячів і фільтрів, типи і значення їх елементів.

Силовий трансформатор, кількість і типи випрямних діодів визначаються схемою джерела живлення і струмами споживання. Зазвичай в випрямлячах використовують кремнієві діоди, для яких пряме напруга становить 0.6В. Конденсатори фільтрів забезпечують згладжування випрямлених напруг до допустимих рівнів пульсації. Величину необхідної ємності конденсатора фільтра можна знайти з наступних виразів. Для ємності конденсатора фільтра С при заданих величинах пульсації на виході фільтра dU і струмі навантаження 1нагр:

С = lHarp / fdU - для однополупериодного випрямлення, С = lHarp/2fdU - для двухполупериодного випрямлення.

На рис. 10.1 представлені схеми джерел живлення, які використовують в своєму складі понижуючі трансформатори, двухполуперіод-ні діодні випрямлячі, фільтри та стабілізатори.

На рис. 10.2 (а, б) представлені схеми (що вже стали класичними) послідовних стабілізаторів напруги: позитивних (а) і негативних (б). Схеми містять: джерела опорних напруг - Dl, D2: прохідні регулюючі транзистори - Т1, ТЗ, струми через які управляються підсилювачами неузгодженості - Т2, Т4. Неінвертуючий вхід цих підсилювачів є емітери, на які подаються опорні напруги, інвертується входами служать бази транзисторів, на які подаються сигнали управління. Колекторні навантаження підсилювачів складаються з паралельних з'єднань колекторних резисторів (для першого стабілізатора - R2, для другого - R7) і вхідних опорів регулюючих транзисторів (для першого - Т1, для другого - ТЗ). Резистори Rl, R6 задають початкові струми через стабілітрони. Сигнали регулювання (негативного зворотного

101.jpg

Рис. 10.1. Схеми джерел живлення:

понижуючі трансформатори, випрямлячі, фільтри і стабілізатори.

102.jpg

Рис. 10.2. Схеми послідовних стабілізаторів напруги:

позитивних (а, в) і негативних (б, г);

а, б - без захисту від к.з., в, г - з захистом від к.з.

зв'язку) транзисторами Т1, ТЗ для посилення транзисторами Т2, Т4 знімаються з дільників R3-R4-R5. R8-R9-R10. Обертанням движків потенціометрів R4. R9 можна міняти стабілізовані вихідні напруги. При цьому дані подільники ланцюгів негативних зворотних зв'язків - R3-R5, R8-R10 дозволяють точно встановити вихідні напруги стабілізаторів на заданих рівнях незалежно від разбросов абсолютних значень опорних напруг. Дані стабілізатори мають вихідні напруги Ucr більші, ніж опорні Don:

UCT = Uon | (R3 + R4 + R5) / (R5 + dR4)] - для першої схеми (а), UCT = Uon ((R8 + R9 + R10) / (R5 + dR10)] - для другої схеми (б ).

де dR4 - нижня за схемою частина резистора R4. dRIO - аналогічно.

Якщо R3 = 0, R8 = 0 і движки змінних резисторів R4, R9 в крайніх верхніх положеннях, то UCT. хв = Uon. Максимальні вихідні стабілізовані напруги Ucr. мах досягаються в нижніх крайніх положеннях движків змінних резисторів R4, R9 і при R5 = 0. R10 = 0. Для забезпечення нормальної роботи стабілізаторів UCT повинно бути менше вхідного нестабілізованого напруги на 3-5В з урахуванням можливої ​​нестабільності напруги 220В/127В-зазвичай в межах 10%. При виборі значень номіналів резисторів Rl, R2. R6. R7 необхідно враховувати, що оптимальний струм стабілітронів - 5-Юма. коефіцієнти стабілізації в значній мірі залежать від коефіцієнтів посилення підсилювачів сигналів рассогласо-• вання (Т2. Т4), які визначаються струмами через R2.R7, оптимально 1-2мА. Коефіцієнти стабілізації залежать від кутів повороту потенціометрів R4. R9. тому, якщо не забезпечений запас щодо посилення підсилювачів неузгодженості, невигідно робити широкими межі регулювання стабілізованої напруги UCT. Зазвичай UCT. макс перевищує напруга стабілітрона не більше ніж в 2-3 рази.

Представлені схеми стабілізаторів не мають захисту від перевантажень по струму і коротких замикань на виході, що може в таких випадках привести до виходу з ладу прохідних регулюючих транзисторів - Т1. ТЗ. Для захисту стабілізаторів доцільно доповнити їх схеми ланцюгами обмеження вихідного струму.

На рис. 10.2 (В.Г) представлені схеми послідовних стабілізаторів позитивних і негативних напруг з ланцюгами обмеження вихідного струму - захист від коротких замикань (к.е.).

Ланцюги обмеження вихідних струмів складаються з транзисторів Т5. Rl 1 і Т6. R12. Робота даних ланцюгів здійснюється наступним чином. Підвищення вихідного струму викликає збільшення напруги на резисторах R 11 і R 12, включених послідовно з транзисторами Т 1, ТЗ. При досягненні напруги 0.7В відкриваються транзистори Т5, Тб, в результаті чого закриваються прохідні регулюючі транзистори - Т1, ТЗ. Таким чином струми через дані транзистори - вихідні струми стабілізаторів виявляються обмеженими. Значення резисторів R11 і R12 визначаються з наступного виразу R11 = 0.7В / 1вих1 [ом]. R12 = 0.7В/1вих2 [ом |. При вихідному струмі стабілізатора ЮОмА значення резистора (R11. R12) становить приблизно сьома. Потужність такого резистора визначається з наступної формули:

W = 1 * 1 * R = 0.1 * 0.1 * 7 ЗТ = 0.07 Вт

Як зазначалося вище. одним з найважливіших параметрів стабілізації>, а-торів є коефіцієнти стабілізації, які в значній мірі залежать від коефіцієнтів посилення підсилювачів сигналів неузгодженості. Однак отримати великі коефіцієнти підсилення при використанні одиночних транзисторів не представляється реальним. Коефіцієнт стабілізації в цьому випадку зазвичай не перевищує кількох десятків.

Значного збільшення коефіцієнтів стабілізації можна досягти застосуванням як підсилювачів неузгодженості операційних підсилювачів (ОУ), коефіцієнти посилення яких у сучасних ОУ складають десятки тисяч. Коефіцієнти стабілізації в цьому випадку можуть досягти декількох тисяч, а пульсації будуть зневажливо малі. Зазвичай пульсації на виході багато менше 1 мВ.

На рис, 10.3 представлені схеми послідовних стабілізаторів позитивних і негативних напруг з підсилювачами неузгодженості на ОУ

Як і у випадку попередніх схем стабілізаторів з підсилювачами неузгодженості на транзисторах, дані схеми стабілізаторів з ОУ (ріс.Ю.З.а.б) можуть бути доповнені ланцюгами захисту від перевантажень по вихідному струму і від коротких замикань на виході стабілізаторів (рис. 10.3 . в, г). Це дозволяє захистити прохідні регулюючі транзистори - Т1, Т2 і захистити живляться пристрої від можливого небезпечного для них підвищення напруги їх живлення.

Схеми стабілізаторів рекомендуються для використання в джерелах +15 В,-15В. +5 В,-5В. Однак можуть бути успішні застосовуватися і для стабілізації інших напруг.

Всі представлені і описані вище схеми стабілізаторів, як можна було помітити, розраховані на відносно низькі вихідні струми - до ЮОмА. Як правило цього цілком достатньо для живлення

103.jpg

Рис. 10.3. Схеми послідовних стабілізаторів напруги на ОУ: позитивних (а, в) і негативних (б, г);

а, б - бяз захисту той к.з., в, г - з захистом від к.з.

104.jpg

Ріс.10.4. Схеми послідовних стабілізаторів напрузі підвищеної потужності:

а, в - позитивних, б, г - негативних;

а, б - без захисту від к.з., в, г - з захистом від к.з.

наведених пристроїв. Однак в окремих випадках може знадобитися підвищена потужність від джерел живлення. Збільшити вихідні струми стабілізаторів - струми прохідних регулюючих транзисторів не дозволяють вихідні струми підсилювачів неузгодженості і недостатні (відносно низькі) коефіцієнти посилення У прохідних транзисторів: вихідний струм (струм навантаження) 1вих і струм бази прохідного транзистора 16 пов'язані через коефіцієнт посилення цього транзистора В наступним співвідношенням - 1вих = 16 * В, тобто для прохідного транзистора з типовим коефіцієнтом посилення В = 50 при 1вих = ЮОмА струм бази даного транзистора 1б = 2мА і повинен бути забезпечений підсилювачем неузгодженості. При 1вих = 1А струм бази транзистора 1б = 20мА. У разі застосування описаних вище схем стабілізаторів такий струм не може бути забезпечений підсилювачем неузгодженості.

Вирішити дану проблему збільшення вихідних струмів стабілізаторів наведених структур можна застосуванням як прохідних регулюючих транзисторів складових транзисторів.

На рис. 10.4. рис. 10.5 наведені схеми послідовних стабілізаторів підвищеної потужності позитивних і негативних напруг із захистом від коротких замикань і з використанням складених транзисторів.

Порівнюючи ці варіанти стабілізаторів з попередніми необхідно зауважити, що підвищений вихідний струм вимагає внесення відповідних змін до попередніх ланцюга джерела живлення. Для цих стабілізаторів потрібні:

трансформатор підвищеної потужності: діоди розраховані на напругу не менше 50В і струм, відповідний максимальному току стабілізаторів, при струмі 1А це можуть бути КД202, КЦ405. ін конденсатори фільтрів підвищеної ємності. Ємність їх розраховується з максимально допустимих значень пульсації dU на виході фільтра (до стабілізаторів). При dU = 2B - С = 5000.0, при dU = 5B - С = 2000.0 і т.д. Враховуючи значні розкид значень ємностей оксидних (електролітичних) конденсаторів і зменшення їх ємностей з часом отримані значення ємностей конденсаторів фільтрів доцільно збільшити на 50%. Резистори токовоі захисту R11.R12 - 0.7ом (1вих.мах = 1А). Тут як і раніше для полегшення порівняння схем стабілізаторів електронні компоненти, що мають однакове функціональне призначення. мають, як правило, однакову нумерацію.

Наведені схеми стабілізаторів показують, що високу їх якість досягається ускладненням електронних схем. Значного

105.jpg

Рис. 10.5. Схеми послідовних стабілізаторів напруги підвищеної потужності на ОУ:

а, в - позитивних, б, г - негативних;

а, б - без захисту від КЗ., в, г - з захистом від к.з.

спрощення конструкції можна досягти застосуванням ІС стабілізаторів напруг. При цьому для інтегральних стабілізаторів зберігається принцип багатофункціональності при мінімальному числі зовнішніх обслуговуючих елементів. Особливу увагу при проектуванні приділяється запасу потужності, що розсіюється, допустимого напруги і струму навантаження, тому що цими параметрами фактично і визначають можливості широкого застосування інтегральних стабілізаторів в апаратурі.

Пристрої з застосуванням спеціалізованих ІС відрізняються надійністю, компактністю, простий конструкцією. Однак необхідно зазначити, що високі значення параметрів таких як коефіцієнт пульсації і стабільність вихідної напруги, характерні для схем з використанням ЗУ, важко досяжні для широко доступних спеціалізованих ІС стабілізаторів.

На рис. 10.6, рис. 10.7 представлені схеми стабілізаторів напруги на спеціалізованих ІС серії 142.

На рис. 10.6.а наведена схема стабілізатора напруги на ІС КР142ЕН5А, що забезпечує +5 В при вихідному струмі до ЗА (з використанням радіатора). Для забезпечення стійкості схеми використовуються конденсатори С1 і С2 (танталові - не менше 2.2, алюмінієві-не менше 10.0) підключаються не далі 70мм від ІВ. Можливо використання даної ІС для отримання негативного напруги-5В У цьому випадку діодний міст і конденсатор фільтра не підключаються до загального проводу, до загального приводу підключається вихід ІС - замість висновок 8 ІС висновок 2.

Використовуючи ІС серії КР142 можна сконструювати стабілізатори напруги на + 15В. На рис. 10.6.6 наведена схема стабілізатора напруги на ІС КР 142ЕН8В, що забезпечує +15 В при вихідному струмі до 1.5 А (з використанням радіатора).

Так само, як і у випадку КР142ЕН5А. на ІС КР142ЕН8В можна виконати двополярний стабілізатор на 15В. Однак у цьому випадку доведеться використовувати два окремих випрямляча (з окремими гальванічно не пов'язаними обмотками трансформатора) - один для стабілізатора позитивного напруги, інший-для негативного. Це, звичайно, викликає ускладнення схеми джерела живлення і збільшення кількості електронних компонентів.

Вирішити проблему створення двухполярного стабілізатора без ускладнення схеми дозволяє використання ІС К142ЕН6 (142ЕН6) - інтегрального двухполярного стабілізатора напруги з фіксованими вихідними напругами.

106.jpg

Рис. 10.6. Схеми стабілізаторів напруги:

а - Наїс КР142ЕН5А (5В, ЗА), б - Наїс КР142ЕН8А (15В.1.5А).

На рис. 10.7 наведені схеми стабілізаторів напруги на ІС К142ЕН6 (142ЕН6).

На рис. 10.7.а - схема, обеспечивающая +15В и -15В при выходном токе до 200мА, защита по току срабатывает при токе примерно 400-500мА. Конденсаторы С1-С6 используются для обеспечения устойчивости работы ИС: Cl, C2 - не менее 2.2 для танталовых и не менее 10.0 для алюминиевых оксидных конденсаторов, С5, С6 - 1.0 для танталовых и 10.0 для алюминиевых, монтаж их не далее 70мм от ИС. СЗ, С4 - керамические 0.001-0.2. Учитывая меньший ток нагрузки по сравнению с предыдущими схемами стабилизаторов в выпрямителе можно использовать диоды, рассчитанные на меньший ток и в фильтрах можно использовать конденсаторы емкостью 1000.0.

На рис. 10.7.6 представлена схема двухполярного стабилизатора напряжений на ИС К142ЕН6. позволяющая регулировать выходные напряжения в пределах от 5В до 15В по каждому выходу (напряжению). Рекомендованные типы и значения для элементов (рис. 10.1):

В выпрямителе источников питания можно использовать диоды на напряжение более 50В и ток, соответствующий максимальному току стабилизаторов: КД202. КЦ405, 2Д906А и др.,

С2=0.1-1.0мкФ.

При токе до ЮОмА (dU<2B) емкость конденсатора Cl- 500.0-1000.0. до 1А - 5000.0,

Рекомендованные типы и значения для элементов (рис. 10.2.а,б):

1. В выпрямителе источников питания можно использовать любые диоды рассчитанные на напряжение более 50В и ток, соответствующий максимальному току стабилизаторов:

КД202, КЦ405, 2Д906А и др.

2. Для маломощных 15-вольтовых стабилизаторов (ток до ЮОмА) +15В,-15В:

Tl -KT815,

ТЗ-КТ814;

Т2-КТ315.КТ3102,

Т4-КТ361.КТ3107:

Dl, D2 - стабилитроны на 8-10В: Д818, Д814А (Б,В), КС 191;

R1.R6 -820-1.6K(UHCT=25B,Uon=9B);

R2.R7 - 1.6к-2.4к(инст=25В);

R3.R8 -470-2к:

R4.R9 -Зк-5к.

R4.R10-470-2K.

107.jpg

Рис.10.7. Схемы 2-полярных стабилизаторов напряжения :

а - наИСКР142ЕН6А( +15В, -15В, 200мА), б - на ИС КР142ЕН6А (2 - от 5В до15В, 200мА).

3. Для маломощных 5-вольтовых стабилизаторов (ток до ЮОмА) +58, -5В:

Tl -KT815,

ТЗ -КТ814;

Т2-КТ315,КТ3102,

Т4-КТ361,КТ3107;

Dl, D2 - стабилитроны на 3.3-3.6В: КС133, КС136;

Rl, R6 - 820 -1.6к (UHCT=15B, Uon=3.3B);

R2, R7 - 1.6к-2.4к (UHCT=15B);

R3,R8 -240-810;

R4, R9 - 1к -Зк;

R4, RIO-240-810.

Рекомендованные типы и значения для элементов (рис. 10.2.в,г):

1. В дополнение к элементам предыдущих схем

Т5-КТ315,КТ3102,

Т6-КТ361,КТ3107;

Rll, R12 - 7ом (1вых.мах = ЮОмА).

Рекомендованные типы и значения для элементов:

(схемы стабилизаторов на ОУ без защиты, рис.10.3.а,б)

1. В выпрямителе источников питания можно использовать любые диоды рассчитанные на напряжение более 50В и ток, соответствующий максимальному току стабилизаторов: КД202,КЦ405,2Д906А и др.

2. Для маломощных 15-вольтовь1х стабилизаторов (ток до ЮОмА)

Tl -KT815,

ТЗ-КТ814,

Al, A2 - К140УД6, К140УД8

(К140УД7, К140УД9 - с цепями коррекции) Dl, D2 - стабилитроны на 8-10В: Д818, Д814А (Б,В), КС191;

R1, R6 - 560 -1.2к (UCT =15B, Uon=9B);

R2, R7 - 5к -Юк (UHcr=25B);

R3, R8 - 470 -2к;

R4, R9 - Зк -5к;

R5, R10 - 470 -2к;

3. Для маломощных 5-вольтовых стабилизаторов (ток до ЮОмА) Tl-KT815, ТЗ-КТ814;

Al, A2 - К140УД6, К140УД8

(К140УД7, К140УД9 - с цепями коррекции);

Dl, D2 - стабилитроны на 3.3В: КС133;

Rl, R6 - 160 -260 (Ucr = 5B, Uon=3.3B);

R2, R7 - 5к -10к (UHCT=20B);

R3, R8 - 240 -810;

R4, R9 - 1к -Зк;

R5, RIO - 240 -810.

Рекомендованные типы и значения для элементов:

(схемы стабилизаторов на ОУ с защитой, рис. 10.3. в,г)

1. В выпрямителе - диоды на напряжение более ЗОВ и ток, соответствующий максимальному току стабилизаторов:

КД202, КЦ405, 2Д906А и др.

2. Для маломощных 15-вольтовых стабилизаторов (ток до ЮОмА)

Т1-КТ815,

ТЗ - КТ814;

Al, A2 - К140УД6, К140УД8

(К140УД7, К140УД9 - с цепями коррекции);

Dl, D2 - стабилитроны на 8-10В: Д818, Д814А(Б,В), КС191;

Rl, R6 - 560 -1.2к (Ucr =15B, Uon=9B);

R3, R8 - 470 -2к;

R4, R9 - Зк -5к;

R4, R10 - 470 -2к;

Rll, R12 - 7ом (1вых.мах = ЮОмА);

3. Для маломощных 5-вольтовых стабилизаторов (ток до ЮОмА)

Tl -KT815,

ТЗ - КТ814;

Т2-КТ315,КТ3102,

Т4-КТ361,КТ3107;

Dl, D2 - К140УД6, К140УД8

(К140УД7, К140УД9 - с цепями коррекции);

Dl, D2 - стабилитроны на 3.3В: КС133;

Rl, R6 - 160 -260 (Ucr = 5B, Uon=3.3B);

R3.R8-240-810;

R4, R9 - 1к -Зк;

R4, R10-240-810;

Rll, R12 - 7ом (1вых.мах = ЮОмА).

Рекомендованные типы и значения для элементов:

(схемы стабилизаторов повышенной мощности:

без защиты • рис. 10.а,б, с защитой - рис. 10.4.в,г) 1. В выпрямителе: конденсаторы фильтров - 3000.0-5000.0 (dU=3B), диоды (напряжение не менее 50В) - КД202, КЦ405 и др.

2. Для 15-вольтовь1х стабилизаторов (ток до 1А):

Т7 - КТ815,

Т8-КТ814;

Т2,Т5-КТ315,КТ3102,

Т4,Т6-КТ361,КТ3107;

Т1-КТ503,

Т8 - КТ502;

Dl, D2 - стабилитроны на 8-10В: Д818, Д814А (Б,В), КС191;

Rl, R6 - 820 -1.6к (UHCT=27B, Uon=9B);

R2, R7 - 1.бк-2.4к (UHCT=27B);

R3, R8 - 470 -2к;

R4, R9 - Зк -5к;

R5, R10 - 470 -2к;

Rll, R12 - 0.7ом (1вых.мах = 1А);

R13, R14 - 470 -1к;

3. Для 5-вольтовых стабилизаторов (ток до 1А):

Т7-КТ815,

Т8-КТ814;

Т2,Т5-КТ315,КТ3102,

Т4,Т6-КТЗб1,КТ3107;

Т1 - КТ503,

Т8 - КТ502;

Dl, D2 - стабилитроны на 3.3-3.6В: КС133.КС136;

Rl, R6 - 820 -1.6к (UHcr=17B, Uon=3.3B);

R2, R7 - 1.бк-2.4к (UHCT=17B);

R3,R8-240-810;

R4, R9 - 1к -Зк;

R5, R10 - 240 -810;

Rll, R12 - 0.7ом (1вих.мах = 1А);

R13, R14-470-1к.

Рекомендовані типи і значення для елементів:

(Схеми стабілізаторів підвищеної потужності на ОУ:

без захисту - рис. 10.5.а, б, із захистом - рис. 10.5.в, г)

1. У випрямлячі: конденсатори фільтрів - 3000.0-5000.0 (dU = 3B), діоди (напруга не менше 50В) - КД202, КЦ405 та ін

2. Для 15-вольтів стабілізаторів (струм до 1А):

Т7-КТ815, Т8 - КТ814;

Т5-КТ315, КТ3102,

108.jpg

Рис. 10.8. Схеми зарядних пристроїв для акумуляторів.

Т6-КТ361, КТ3107;

Tl-KT503.

ТЗ-КТ502:

Al, A2 - К140УД6, К140УД8

(К140УД7, К140УД9 - з корекцією);

Dl. D2 - стабілітрони на 8-10В: Д818, Д814А (Б, В), КС191;

Rl, R6 - 560-1.2к (Ucr = 15B, Uon = 9B);

R3, R8-470-2к;

R4, R9-Зк-5к.

R5.R10-470-2K:

Rll, R12 - 0.7ом (1вих.мах = 1А);

R13.R14-470-1K;

3. Для 5-вольтів стабілізаторів (струм до 1А> -

Т7-КТ815,

Т8-КТ814;

Т5-КТ315, КТ3102,

Т6-КТ361.КТ3107;

Tl-KT503,

ТЗ-КТ502;

А1.А2 - К140УД6, К140УД8

(К140УД7, К140УД9-с корекцією);

Dl. D2 - стабілітрони на 3.3В: КС133;

Rl, R6 - 160 -260 (Ucr = 5B, Uon = 3.3B);

R3.R8 -240-810;

R4, R9 - 1к-Зк;

R5, R10 -240-810;

Rll, R12-0.7ом (1вих.мах = 1А);

R13.R14-470-lK.

Деякі пристрої вимагають автономних джерел живлення. У цьому випадку доцільно використовувати акумулятори. На рис. 10.8 представлені схеми зарядних пристроїв.

Для схеми на рис. 10.8.а:

F1 - запобіжник на 160-500мА;

R1 = 150-200, Р2 = 430к-510к, R3 = 180-240, R4 = 68-82;

С1 = 0.68 (К73-17-400іт.п.);

D1-D4 - діодний міст або 4 одиночних діода, розрахованих на зворотне напруга не менше 350В, наприклад, КЦ405В, КД105Б, КД105В та ін; D5 - світлодіод, наприклад, АЛ305АМ. Для схеми на рис. 10.8.6:

Величины резисторов R1-R3, напряжение стабилизации стабилитрона D2, ток заряда аккумуляторов и напряжение питания U, подаваемое на схему от фильтра выпрямителя или другого источника питания, связаны друг с другом. Рекомендуемый ток через стабилитрон - 10-15мА, ток заряда определяется как величиной напряжения на стабилитроне, так и номиналами резисторов R2 и R3. Примеры приведены ниже в таблицах.

109.jpg

Точну підстроювання струму заряду акумуляторів доцільно здійснювати резистором R3.

Інші елементи даної схеми:

Т1 - КТ815Б (КТ807Б, КТ805АМ і т.п.); Dl, D4 - АЛ102Б (А, В, А, Б - світлодіоди червоного кольору, В - зеленого); D3 - КД522А (Б).

Транзистор необхідно кріпити на радіаторі.

Для схеми на рис. 10.8.В:

Відмінність даної схеми від попередньої полягає в установці струму через стабілітрон D2 за допомогою генератора струму на польовому транзисторі Т2. Це дозволяє значно розширити діапазон вхідних напруг для даного зарядного пристрою. Для чотирьох елементів, сумарна напруга яких складає близько 6 В, зарядний струм практично не змінюється, якщо напруга від випрямляча змінюється від 40 до 12 В. Зміна струму заряду в цьому випадку залишається в межах 3%. Треба відзначити, що це дозволяє зменшити ємності конденсаторів фільтрів. Верхня-межа діапазону зміни вхідного напруги обмежується граничним значенням ЦЕК використовуваного польового транзистора.

Регулювання струму здійснюється резистором R1.

Рекомендований струм через стабілітрон - 7-15мА.

Польовий транзистор Т1 - КПЗОЗ (Г), КП307Г (Д), КП302А (Б) і т.п.

Наведені зарядні пристрої можуть успішно використовуватися для зарядки акумуляторів, що використовуються в різних радіопристроях, наприклад, нікель-кадмієвих акумуляторів для портативних аудіоплейєрів.

Обновлено 18.11.2011 09:55
 
Для тебя
Товарищи
Друзья