25 | 01 | 2022
Главное меню
Статистика
Пользователи : 1
Статьи : 4114
Просмотры материалов : 13376991

Посетители
Рейтинг@Mail.ru
Советую
Online
  • [Bot]
  • [Google]
  • [Mail.Ru]
  • [Yandex]
Сейчас на сайте:
  • 55 гостей
  • 4 роботов
Новые пользователи:
  • Administrator
Всего пользователей: 1
RSS
Подписка на новости
Последние новости
система дистанционного управления PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
11.07.2011 05:25

Радіотехнічна система дистанційного управління

Ця система призначена для дистанційного управління охоронною сигналізацією автомобіля. Вона може бути використана безпосередньо для постановки і зняття автомобіля з охорони або для запобігання несанкціонованого угону автомобіля (функція Anti-Hi-Jack) шляхом, наприклад, переривання низьковольтного напруги, що надходить на котушку запалювання. Система забезпечує дистанційне керування в радіусі до 500 - 600 м у місті і до 5000 м в сільській місцевості. Для цього може бути використана класична схема бездротового дистанційного керування.

Радіоприймальний пристрій зібрано на спеціалізованих мікросхемах і має всього одну високочастотну котушку. Приймач налаштований на фіксовану частоту 27,12 МГц.

Технічні характеристики приймача:

Робоча частота, МГц .............................................. ..................... 27,12

Чутливість, мкВ ............................................... ........................ 2

Селективність при розладі на частоті 10 кГц, дБ ........................... 36

Струм споживання в режимі спокої, мА ........................................... ...... 12

Проміжна частота, кГц .............................................. .............. 465

Розміри, мм ............................................... ................................. 27x84

 

Принципова схема радіоприймача наведена на рис. 1. Пристрій працює таким чином. Прийнятий антеною радіосигнал через перехідною конденсатор С1 надходить на вхідний контур L1, C2, налаштований на робочу частоту - 27,12 МГц. З контуру сигнал надходить на високочастотний підсилювач, зібраний на польовому транзисторі VT1. Цей транзистор узгодить несиметричний високоомний вихід контуру з симетричним низько-омним входом мікросхеми DA1. Діод VD1 служить для обмеження вхідного сигналу при невеликій відстані між антенами приймача і передавача. Частота гетеродина визначається частотою кварцевого резонатора Q1. В даному випадку використовується кварц з частотою 26,655 МГц. Прийнятий радіосигнал змішується з сигналом гетеродина. В результаті на навантаженні перетворювача резисторі R3 виділяється сигнал проміжної частоти 465 кГц. З цього резистора сигнал ПЧ через п'єзокерамічних фільтр Q2 (він визначає селективність каналу) надходить на мікросхему DA2. Спеціалізована мікросхема DA2 містить підсилювач проміжної частоти, амплітудний детектор, систему АРУ і підсилювач низької частоти. З виходу детектора схеми (висновок 8) низькочастотна напруга амплітудою 50-100 мВ

через регулятор рівня R8 надходить на вхід підсилювача звукової частоти (вивід 9 DA2), який посилює амплітуду цього сигналу до 1,5 - 2 В.

Посилений низькочастотний сигнал з виведення 12 мікросхеми DA2 через конденсатор С18 надходить на Рефлексний ключовий каскад на транзисторі VT2. Він посилює це НЧ напруга. З колектора VT2 через конденсатор С20 воно надходить на коливальний контур L2, С19, налаштований на частоту 1250 Гц. Якщо вхідна напруга має цю частоту, то коливальний контур входить в резонанс і на катоді діода VD2 з'явиться постійна напруга, що призводить до відкривання транзистора VT2 і спрацьовування реле К1. Контактами реле замикається або розмикається ланцюг пристрої, що підлягає управлінню.

Приймач змонтований на друкованій платі з однобічного фольгованого склотекстоліти (рис.2). Котушка L1 намотується на феритових стержні діаметром 2,8 мм і довжиною 12 мм. Вона містить 14 витків дроту ПЕВ 0,31 мм. П'е.чо керамічний фільтр Q2 може бути будь з частотою настройки 465 кГц. Котушка низькочастотного контуру L2 намотується на феритових кільцях розміром К7х4х2 з фериту 400НН і містить 350 витків пропода ПЕВ 0,06 мм. Реле К1 герконовиє, типу РЕЗ-55 (паспорт РС4.569.603), розраховане на струм комутації до 0,25 А. Можна використовувати інше малогабаритне реле, наприклад РЕЗ-43 або РЕЗ-44. Замість транзистора КТ315В можна використовувати КТ312, КТ342 і КТЗЮ2. В радіоприймачі використовуються резистори типу МЛТ-0, 125, електролітичні конденсатори типу К50-6, К50-16 або К50-35.

Налаштування приймача виконують традиційним способом. Котушкою L1 налаштовують високочастотний контур на робочу частоту. Резистором R8 встановлюють максимальну чутливість приймача, при цьому реле К1 не повинно спрацьовувати від шумів. Резистором R9 встановлюють режим роботи каскаду на транзисторі VT2 таким чином, щоб при вимкненому модуляторі передавача обмотка реле була знеструмлена. Котушкою L2 налаштовують низькочастотний контур на частоту 1250 Гц.

Передавач складається з задаючого генератора, підсилювача потужності, модулятора і мультивібратора. Принципова схема радіопередавача наведена на рис.3.

Основні технічні характеристики радіопередавача:

Робоча частота, М Гц ............................................. ....................... 27.12

Вихідна потужність, мВт .............................................. .................... 600

Модуляція ................................................. ... амплітудна маніпуляція

Частота модуляції, Гц .............................................. ..................... 1250

Споживаний струм, А. ............................................. .......................... 0,3

Напруга харчування, В .............................................. ......................... 9

Розміри, мм ............................................... ................................ 30x100

Запросах генератор передавача зібраний за схемою ємнісний тритонки на транзисторі VT1 з кварцовою стабілізацією частоти. Частота кварцового резонатора Q1 обрано рівної 27,12 МГц. Дроселі LI, L2 і L3, призначені для фільтрації високочастотного сигналу в ланцюгах харчування. Коливання несучої частоти через конденсатор С8 надходять на підсилювач потужності, зібраний на транзисторі VT2. Посилений ВЧ сигнал з колектора транзистора VT2 надходить на вхід подвійного П-образного контуру на елементах L4, L5, С12, С13, С14 і С15. Контур призначений для узгодження антени і виходу передавача, а також для і фільтрації вищих гармонік несучої частоти. Котушка L6 використовується для збільшення еквівалентної довжини антени і, отже, збільшення випромінюваної потужності.

Модуляція сигналу 'несучої частоти здійснюється ключовим каскадом на транзисторі VT3. При подачі на його базу сигналу низького рівня він відкривається і подає живлення на підсилювач потужності. Роботою модулятора управляє мультивібратор, зібраний на елементах DD1.1 і DD1.2. Частота генерації мультивібратора визначається ємністю конденсатора. СЗ і опором резистора R1. Елемент DD1.3 виконує роль формувача імпульсів, а DD1.4 - блокіратора модулятора (перемикача SB2).

У режимі охорони, коли мікрокнопка SB1 натиснута (її контакти замкнуті), передавач випромінює тільки немодульованою несучу частоту (режим відсутності команди). У цьому випадку на виході елемента DD1.4 встановлюється напруга близьке до нуля. Ця напруга через резистор R5 надходить на базу транзистора VT3 і відкриває його. Цей режим потрібен для того, щоб виключити вплив на роботу приймача електричних перешкод і атмосферних шумів.

Для передачі команди управління необхідно розімкнути контакти мікрокнопка SB1. Тоді елемент DD1.4 відкриється і пропустить через себе прямокутні імпульси з частотою проходження 1250 Гц, що формуються мультивібратором, Передавач буде випромінювати модульований сигнал, що викличе спрацьовування реле на приймальній стороні.

Друкована плата радіопередавача наведена на рис.4. Котушки L4 і L5 безкаркасні, вони мають діаметр 7 мм і довжину 10 мм, L4 містить 15 витків, L5 - 20 витків дроту ПЕВ 0,56 мм. Котушка L6 виконана також, як і котушка вхідного контуру приймача, вона має 18 витків дроту ПЕВ 0,2 мм. Дроселі L2, L2 і L3 намотуються на постійних резисторах МЛТ-0, 5 опором не менше 100 кОм проводом ПЕВ 0,15 мм, по 40 витків. Мікросхему К176ЛЕ5 можна замінити на КЛ61ЛЕ5. Транзистор VT1 можна використовувати типу КТ608 з будь-якою буквою, транзистор VT2 - КТ606, КТ907, а транзистор VT3 - КТ816 або ГТ403. Постійні резистори - все типу МЛТ-0, 125.

Настройку передавача виробляють за допомогою хвилеміра з індикатором напруженості поля або високочастотного осцилографа з котушкою на вході. З підключеної штирьовий антеною шляхом стиснення і розтягування витків котушок L4 і L5, підстроювання ємності конденсатора С13 і індуктивності котушки L6 на виході передавача домагаються максимальної амплітуди сигналу несучої частоти. Підбором опору резистора R1 встановлюють частоту проходження імпульсів мультивібратора 1250 Гц. Після налаштування всі котушки передавача і вхідні котушку приймача потрібно зафіксувати дпоксідной смолою.

Якщо необхідно передавати кілька команд, в мультивібраторі передавача можна встановити перемикач для комутації декількох резисторів R1 з різними номіналами. У приймальнику потрібно зробити кілька каскадів, аналогічних каскаду на транзисторі VT2, що відрізняються один від одного тільки ємністю конденсатора С19, і підключити їх до точки "А" приймача. Рекомендовані значення ємності конденсатора С19 для чотирьох команд - 0,15 мкФ, 0,1 мкФ, 0,068 мкФ, і 0,033 мкФ.

Для збільшення радіусу дії пристрою на частоті 27,12 МГц бажано використовувати кільцеву рамкову антену. Проте в автомобілі це не дуже зручно. Можна використовувати шлейфові антену, виконану за розмірами заднього скла автомобіля. Ця антена має більш рівномірну, ніж кільцева, рамкова або штирова антени, діаграму спрямованості в горизонтальній площині. Шлейфові антена (мал. 5) виконана з дроту МГТФ 0,3. З цього ж проводу виконані шлейфи W1 і W2. Провідники шлейфів розташовані паралельно я впритул один до одного. Провід антени розміщений під гумовим ущільненням заднього скла автомобіля. Шлейфи W1, W2 складені втричі по довжині і разом з конденсатором С1 розміщені в діелектричній трубці, прикріпленою до розпірці з склотекстоліти товщиною 1 мм. Розпірка розташовується вертикально посередині заднього скла і фіксується в гумовому ущільненні. Випробування тлейфовой антени проводилися на автомобілі ВАЗ-2107. Налаштування по максимуму прийому здійснювалася обертанням ротора конденсатора С1.

Результати випробування рамкової і шлейфові антен у вигляді діаграми спрямованості за рівнем стійкого спрацьовування автосторожа на відкритій місцевості наведено на рис. 6. Діаграма тлейфовой антени позначена цифрою 1, а цифрою 2 - діаграма кільцевої рамкової антени комплексу "Сигнал-РК". Поляризація випромінювання тлейфовой антени - вертикальна. З рис. видно, що шлейфові антена, розташована по внутрішньому периметру заднього скла, не тільки є прихованою, але й забезпечує більшу дальність. Конструктивно шлейфові антени прості, надійні, дешеві і легко виготовляються. Коли тлеіфовая антена не використовується за прямим призначенням, вона може застосовуватися в якості ефективної прийомної антени радіоприймача УКХ діапазону.

 
Для тебя
Товарищи
Друзья